Make your own free website on Tripod.com

HomeĐINH SỮU


Đinh Sữu hai lần xuân thoáng qua,
Sữu xưa, vừa mới khóc u oa,
Sữu nay, tóc trắng, nên thân lão,
Lạc bước bon chen, cảm cảnh già.

Binh lửa quê hương, tàn tuổi mộng,
Nửa đời ly loạn, nát niên hoa.
Đổi thay chế độ, nghèo quê cũ,
Mộng ước không thành, nuốt hận ca.

Tháng ngày, cui cút căn phòng hẹp,
Mơ chuyện tung hoành, rộng bốn phương.
Mờ mịt trời tây, nghiêng nắng xế,
Ngổn ngang trăm mối, rối tơ vương.

Đất tổ lùi xa vạn dặm dài,
Người xưa lần vảng, mấy còn ai.
Trà giang trăng giải, hồn thơ lạnh,
Lạc bến, tìm đâu vết dáng hài.

Chất ngất trời cao, buồn viễn xứ,
Quê người giàu đẹp, khác quê cha.
Quẩn quanh tâm sự, ai là kẻ,
Tài tận, quyền không, trẻ bỉ già.

Biển cả người đi, khuất nẻo về,
Di trình, vẫn nặng một niềm quê.
Mong gì được phép thần thông lạ,
Thay đổi trần gian đẹp vạn bề..

HOPHI, 1996