Make your own free website on Tripod.com

HomeCHÚC XUÂN ẤT DẬU


Dù chẳng chờ mong, xuân vẫn sang,
Vui xuân đất khách thiếu mai vàng.
Vườn xưa, mã tổ khôn thăm viếng,
Chốn mới, gia tôn dễ ngỡ ngàng.
Vận nước cố mong trời đất chuyển,
Tình người nhờ gởi thiệp thư mang.
Đồng bang bốn biển, ta thân chúc:
Trí lực, thân tâm mãi đá vàng.

NEW YEAR GREETINGS, (YEAR OF THE ROOSTER, 2005) (English version of the above)

Unexpected, the Springs keep on coming.
Enjoying the Spring on the foreign land, we miss the yellow “mai” flowers.(1)
It is hard to visit our old gardens and ancestors’ tombs,
And easy to be confused at the new sites and children’s houses.
The country’s destiny, be soon changed by the course of nature.
The human sentiments, be conveyed by letters and cards.
My best wishes are extended to all my country fellows on over the world,
That their physical and mental health be always good and stable.HP

(1)Mai Mỹ không có , không biết gọi là gì,có kẻ dùng chữ apricot, nghĩ là không đúng.”

ẤT DẬU. (1945)
Năm về Ất Dậu, nhớ nhân tai,
Quê cũ cuồng điên thuyết ngoại lai.
Cướp, chém dã man người trí phú,
Đâm, vùi oan ức kẻ Cao Đài.
Hung thần thiểu học lên quyền bính,
Ác bá thâm mưu trổ ác tài.
Non nước khởi sinh trường lửa loạn.
Tàn qua thế kỷ họa còn dai.HP

XUÂN TRÊN BIỂN
Xuân về trên biển dạ kinh lung
Tiếtlạnh,cuồng phong, đại hải hùng,
Sóng bỗ thuyền con dồi nhấp nhố,
Mây mù trời thấp kín vòng vung,
Hiền nhân thất thế cam đồ điếu,
Vô sĩ phùng thời đạt đỉnh chung.
Xứ sở lầm than buồn mãn kiếp,
Mênh mông biển khổ lệ khôn cùng. HP.

NĂM DẬU (Kỷ Dậu, 1789)
Mỗi lần Dậu đến nhớ Quang Trung,
Trịnh Nguyễn xua tan, một thuở hùng.
Gia Định, Thăng Long lừng khí thế,
Đống Đa, Xoài Mút dẹp cường hung.
Thanh triều hốt hoảng quân tan bại,
Xiêm quốc kinh hoàng tướng thất tung.
Vận nước chẳng may, Ngài mất sớm.
Đẩy đưa xứ Việt khố khôn cùng.HP.

TỰ MỪNG
Sáu mươi chín tuổi nghĩ mừng ta,
Phúc đức trời cho hưởng tuổi già.
Lửa đạn, nghèo đau đều mặc xác,
Cuồng giông, sóng cả chẳng sờn da.
Nghiệp nghề dăm thứ đều qua quít,
Ngôn ngữ đôi quê cũng gọi là.
Quá thuở bôn ba, già cảm phận.
Riêng mình một tiệc tự mừng ta.
HP