Make your own free website on Tripod.com

HomeDÌU EM


Dìu em nhẹ bước Rumba,
Quên đi bao nổi ta bà thế gian.
Cung đàn tiếng trống nhặt khoan,
Tường gương qua lại mấy hàng giai nhân
Phơi lưng, hở ngực trắng ngần.
Đổi thay giai điệu xoay vần bên nhau.
Nhân sinh một thuở qua mau,
Không vui, thoáng cũng phai màu tóc xanh.
Sàn trơn xuôi ngược, khoan, nhanh,
Theo chiều luân vũ, vòng quanh lẹ làn.
Quên đời, nhìn bước em sang,
Tới lui chân khớp hai hàng đều nhau.
Ước chi quyền phép nhiệm màu,
Giữ nguyên khỏe đẹp sánh nhau bước dài.
Tango, bebop dẻo dai,
Nhịp nhàng lui tới, lai rai quên đời.
Slow tiếng hát lên khơi,
Valse xoay dồn dập, một trời mãi mê.
Paso rộn rã đi về,
Boston thong thả tình quê mặn mà.
Samba nhún nhẫy lại qua,
Mambo cà dựt tình ta vô bờ.
Tưởng chừng đang thuở mộng mơ,
Lòng vui phơi phới ngàn cờ tung bay.
HP