Make your own free website on Tripod.com

Home
GỞI BẠN KIÊN GIANG


Cảm thông mấy bạn xứ Kiên Giang
Nắng ấm quanh năm chốn địa đàng
Đêm ngủ chẳng cần chăn chiếu nệm,
Gió trăng tình nghĩa đẹp trần gian.

Nào hay một sáng nguy mùa loạn,
Đổi chủ quê hương, đổi phố, làng,
Chiếm, bắn, tù đày dân khiếp hoảng,
Áo cơm hộ khẩu sống lầm than.

Thà chết còn hơn khổ nhục nầy,
Liều thân biển cả, thoát phương tây
Kẻ may đến được vùng khô ấm,
Lắm bạn buồn co cảnh tuyết đầy.

Từ thuở cha sinh, nào biết lạnh,
Mà nay băng giá phủ quanh thân,
Trời đông trơn trợt, lưu thông khó,
Co cụm ba mùa gió buốt gân.

Vốn phải quên nhà, đến khắp đâu,
Nơi nào khổ lạnh ráng chi lâu.
Lắm cành, cứng rể đi sao nỗi.
Chạy sớm còn hơn để bạc đầu.

Nắng ấm Cali vẫn đón chào,
Quanh năm khô ấm, chỉ mưa ngâu.
Hè, thu gió mát, đông không lạnh.
Trú tại nơi đây, đỡ bớt sầu.

Cửa nhà đắt đỏ nhưng vui sống,
Người vậy ta sao chẳng khó đâu.
Phố rộng thênh thang, trời nắng ráo.
Vui đời, bạn sống được thêm lâu.

Chờ khi đất nước thanh bình lại,
Bạn trở thăm quê thỏa nguyện cầu.
Mấy thuở đời người, buồn chẳng ở,
Hơi nào lạnh ngắm tuyết đêm thâu.

HOPHI
Feb 11, 2004