Make your own free website on Tripod.com

HomeHƯƠNG XƯA


Một thuở nào xưa, lối Cẫm Thành,
Giữa thời binh lửa đỏ trời xanh,
Bảo giông, bừng nở cành hoa thắm.
Tình vẫn xa mơ, nguyệt nép cành.

Nét diệu, đường thanh, dáng tuyệt vời,
Cành nam hương thoảng gió ngàn khơi.
Bãi Dâu bến vắng, ai đùa tắm,
Cửa Bắc hồn vương, lạc bước đời.

Đẹp vạn lần hơn ánh nhật quang,
Tươi như rừng biếc nở phong lan,
Tam-Thương mờ bóng trời Thiên-Ấn,
Ly loạn non sông, bước lỡ làn.

Thành cũ còn đâu dáng vết xưa,
Quê hương lầm cát, ngập đường mưa.
Tâm tư ngược hướng thời gian chảy,
Tìm thuở hoa niên, huyển mộng thừa.

Đất khách ven sông, nắng xế chiều,
Rộn ràng phố thị, vẫn cô liêu,
Xa xôi, một giải ngân hà cách,
Duyên hải chiều đông, buốt lạnh nhiều.

Ai đã hằng mơ một kiếp say,
Quên đời, lạc nẽo thực hôm nay.
Thiên thu, hồn vẫn còn vương vấn,
Tiếng hát trên sông vọng tháng ngày.

HOPHI 1998