Make your own free website on Tripod.com
                                               HOPHI              
THƠ - VĂN - SƯU TẦM

NHỚ CỐ HƯƠNG


Thương nhớ quê xa, chốn loạn trường,
Muôn vàn cơ khổ vạn tinh sương:
Lửa binh tan xác trên rừng thẳm,
Sóng gió chôn mình đáy biển dương.
Đường cũ lỡ toang, lam lũ bước,
Thành xưa san phẳng, não nùng thương.
Văn, phong, đạo, nghĩa tan kim cổ,
Lê thứ bao năm mãi đoạn trường.

HOPHI 1985