Make your own free website on Tripod.com

HomeKIÊN GIANG


Tây nam nước Việt, tỉnh KiênGiang,
Mấy thuở phì nhiêu sánh mỏ vàng.
Sông biển cá đầy, cây vút ngọn,
Rẩy đồng lúa chất, đất thênh thang.
Dân tình nồng ấm, tâm hào hiệp,
Sĩ khí hào hoa, dạ mở mang.
Nắng đẹp, gió hòa, mưa đũ nước,
Một trời thơ mộng giữa trần gian.

HOPHI