Make your own free website on Tripod.com

HomeĐỀ PHÒNG TAI BIẾN MẠCH MÁU NẢO


Tai biến mạch máu xảy ra rất nhanh, làm cho hằng triệu người bị tê liệt một phần thân thể, hoặc khiến cho thị giác, trí nhớ, lời nói có vấn đề trục trặc và trở thành phế nhân. Tai biến mạch máu thường có triệu chứng báo trước gọi là “kích động ngưng huyết cục bộ tạm thời” (transient ischemic attacks, TIAs), khi một cục máu tạm thời làm ngặt động mạch nảo.

Rủi thay nhiều người xem thường triệu chứng TIAs nầy, như là tê mất cảm giác, hay yếu một bên của thân thể, phát âm không rõ, bối rối, chóng mặt, nhức đầu, và đi đứng khó khăn.

Nhưng biết được đó là một triệu chứng báo trước (TIA), người ta có thể phòng ngừa một cơn tai biến tiếp theo sau.

Những nhà nghiên cứu ở nước Anh đã tìm thấy 17% của những bệnh nhân bị tai biến mạch máu nảo có triệu chứng TIA ngay trong ngày hôm đó, 9% có triệu chứng trước đó đó 1 ngày, và 43% có triệu chứng trước đó một tuần.

“Điều nầy xác định rằng những dấu hiệu báo trước nầy không nên xem thường.” Đó là lời phát biểu của nhà thần kinh học Mỹ Larry Goldstein thuộc hội Tim Mạch Hoa kỳ. Nếu quý vị có những triệu chứng nầy (TIAs), phải gọi 911 ngay lập tức. Bác sĩ sẽ thử nghiệm và cho thuốc để ngăn ngừa cơn tai biến sắp xảy ra .

HOPHI
(viết dựa theo tạp chí Reader’s Digest, số June 2005 với mục đích thông tin cho quí đồng hương biết mà tránh căn bịnh hiểm nghèo nầy).