Make your own free website on Tripod.com

HomeTÂM SỰ MÙA QUA


Qua sáu mươi lăm, đáo cảnh già già.
Ơn trời lộc đất chúc mừng ta.
Sớm xem tin tức, xơi trà bánh,
Chiều dọn vườn rau, tưới cải cà.
Giữ nghĩa bạn già, trưa đãi quán,
Vui tình lớp trẻ , tối sam ba.(1)
Mùa qua, năm hết, đời thêm ngắn,
Cát bụi muôn loài, gió thoảng qua.
HOPHI
(1)Vũ điệu Latinos thể dục, mạnh mẽ.