Make your own free website on Tripod.com

HomeTHĂM NHÀ

Nhớ quê, quay bước lại nhà,
Thăm bè bạn cũ, viếng bà con xưa.
Đường quan lầy lội ngày mưa,
Dân làng ốm đói, cày bừa truân chuyên.
Ta như Từ Thức lên tiên,
Về đây nhìn cảnh ưu phiền thế gian.
Gặp thời bất nghĩa tham quan,
Giàu sang trên cảnh điêu tàn biệt ly.
Mã ông, chúng bắt đào đi,
Mộ bà nay đã phẳng lì còn đâu.
Vườn ta người chiếm từ lâu,
Nhà ta tơi tả, dãi dầu rêu phong.
Mẹ ta mòn mõi đau lòng,
Nhớ thương con cháu nửa vòng chia tan.
Cha già buồn tháng năm tàn,
Tai người, ách nước, cơ hàn, phong ba.
Thực, Phong, Tàu, Nhật, Tây, Ta,
Thi nhau vơ vét, gian tà bất nhân.
Giỏi nghề phá nước buôn dân,
Xảo ngôn lừa phỉnh, bạo Tần điêu ngoa.
Bạn xưa còn mất ngàn xa,
Táng thân rừng biển, người ra nước ngoài.
Dân tình cơ khổ, đắng cay,
Lưu ly, thất sở, tù đày, thiệt thua.
Chú anh giờ đã già nua,
Thiếu cơm, chẳng thuốc, bịnh mùa đông sang.
Trẻ con xương bọc da vàng,
Mánh mung thất học, hoang đàng kiếm ăn.
Mịt mù cõi sống khó khăn.
Đàn em, đám cháu nghèo hèn mênh mông.
Uất hờn lai láng biển Đông,
Non sông mấy giải, tình không thấy người.
Nông trang đời vắng tiếng cười,
Chó gầy buồn sủa, chim trời biệt tăm.
Cảm mình khách tự xa xăm,
Lạc trong lối cũ, bao năm vắng nhà.
Khốn cùng vây phủ dân ta,
Mong sao nước Việt thoát qua nạn nầy.
1991
HOPHI