Make your own free website on Tripod.com

HomeTHIÊN ĐƯỜNG


Thiên đường thực tế phải rằng đây,
Phố lộ chông chênh rác ổ đầy,
Kiều nữ lao nô tràn khắp chốn,
Tham quan đểu cán ngút ngàn mây.
Già nua bịnh tật, mò lê đất,
Trẻ dại cơ cùng, khốn mặc thây.
Lãnh hải biên thùy, nhường giặc Bắc.
Tài nguyên vơ vét, gởi trời Tây.
2001

(Kiều nữ: Thiếu nữ gia cảnh nghèo quẩn phải bán thân,)
(Lao nô: Kẻ bần cùng phải tha phương làm tôi mọi.)


VUA QUAN

Gặp thời vận nước lắm vua quan,
Bạc ác, mưu thâm, chúa điếm đàng.
Trí tuệ ếch ngồi, đa loạn thế,
Đỉnh cao đáy giếng, thiểu kinh bang.
Lầm than đất nước, dân cùng khốn,
Ngất ngưởng xe lầu, chúng dối gian.
Bỉ thái chuyển vần, hưng vận đến,
Hiền lương đổi mới , đẹp giang san.
2001

HP.