Make your own free website on Tripod.com

HomeƯỚC VỌNG


Trên gác lòng trai đượm lắm buồn,
Nhìn trời lá úa mãi rơi tuôn,
Dưới đường xe, bộ mau di chuyển,
Thi tứ lòng ta chẳng cạn nguồn.

Nghĩ ta thân thế mãi long đong,
Chiếc bách thuyền con, lạc giữa giòng,
Giông tố, sóng ngàn dồn dập phủ,
Một niềm chua xót mãi chờ mong.

Trông mong vượt khỏi cảnh chông chanh,
Một sáng mai tươi ghé bến lành,
Lấy sức thuyền con xông biển cả,
Tìm năm châu, thỏa chí ngày xanh.

Ngày kia đem chí kẻ hùng anh,
Giúp đổi trăm điều tục hóa thanh,
Ganh ghét lầm than thôi có nữa,
Địa đàng muôn vẻ khác gì tranh.

Ác gian, hùng cứ mấy biên phương,
Gây khổ cho nhau trái lẽ thường,
Mơ ước trăm phương đều hạnh phúc,
Mọi người chung sống giữa yêu thương.

Đề cao nhân đức trên muôn dặm,
Chào đón bình minh xóa tối tăm.
Thơ thới bao la trời đất rộng,
Mơ đời nhân loại đẹp ngàn năm.

HOPHI,1955