Make your own free website on Tripod.com

Home

VỀ CHIỀU


Chiều về, nắng nhạt không gian,
Nhẹ chân tráng sĩ qua ngàn dặm xa:
Bao nơi trời đất là nhà,
Lên đồi, xuống lũng, truông ma hãi hùng.
Nẻo đi rừng biển chập chùng,
Man nhân, dã thú, lửa tung đạn thù.
Kể từ Ất Dậu vào thu,
Máu xương, tang tóc, mịt mù chiến chinh.
Tiền đồ tăm tối điêu linh,
Diêm vương phong thánh, tội tình non sông.
Cảnh đời én lạc chiều đông,
Xác xơ hoa cỏ, sét giông bạo hành.
Tay không, trí lực hùng anh,
Xông pha, tráng sĩ mưu lành đó đây,
Âm binh, biển giặc trùng vây,
Lặng êm qua ải, trời mây sóng gào.
Thoát vòng lửa loạn vàng sao.
Tàn cơn ác mộng, đường vào cảnh thanh,
Thoáng qua bạc mái đầu xanh,
Giờ đây bước giữa thị thành bon chen.
Tài cùng, trí lụn, băn khoăn,
Lão lai từng trãi, lối bằng lại đi.
Nhớ ngày thất sở, lưu ly,
Ngoảnh về đất tổ, xanh rì biển sương.
Nỗi buồn loang tỏa muôn phương,
Nắng chiều ngả bóng, thơ vương mấy hàng.

HOPHI