Make your own free website on Tripod.com

HomeVỀ THÔN CŨ


Giang hồ lê gót trở cô thôn,
Nắng nhạt, trời cao, nhịp bước dồn,
Đường sá quanh co về xóm vắng.
Vườn xanh nghiêng bóng lã hoàng hôn.

Bao cô em nhỏ lớn lên nhiều,
Thơ dại, nay chừng đã biết yêu,
Nhìn thấy anh về đôi má ửng,
Mơ màng, mắt thẳm vọng cô liêu.

Giòng sông uốn khúc, mờ nương sắn,
Ngào ngạt hương tình, mấy thửa sen,
Dưới rặng thùy dương, trăng đã sáng,
Dần lên, khảm bạc cõi trời đen.

Đổi thay, cảnh lạ khác năm xưa,
Bờ liễu, hàng cau, đến dãy dừa,
Những mái tranh buồn xơ xác lắm.
Cầu ngang thay chốn chiếc đò đưa.

HOPHI, 1960